vozy ČSD by PH

Stavba a přestavba nákladních a osobních vozů všech velikostí. Návody, praxe, materiály, postupy a další.

Moderátoři: Michal Dalecký, Jarda H.

vozy ČSD by PH

Příspěvekod t6791225 » sob 26 zář, 2020 8:11 am

Zduřte,

dovolil jsem si založit nové téma, které by se věnovalo mé vlastní stavbě/přestěvbě, patině a předlohám skutečných osobních a nákladních vozů. Jelikož mě vždycky zajímal provoz ČSD, bude se toto vlákno zabývat pouze vozidly, které spadají do časového období cca rok 1956 (zrušení 3. vozové třídy) až 1975 (začátek unifikace nátěrů HV ČSD) modelově III. / IV. epocha
Proč zrovna tohle období?
Podle mě se jedna asi o nejzajímavější roky provozu na dráze i z hlediska modelářského. Vždycky se mi líbil zejména provoz v 60. letech, kdy parní lokomotivy byly postupně nahrazovány prvními motorovými, občas to bylo při nespolehlivosti nové trakce i obráceně. Provoz v tomto období byl velmi pestrý, co se týká i tažených vozidel, vyskytovaly se ještě stále zajímavé kořistní vozy, ale vedle nich se na kolejích ČSD začali objevovat i vozy nově vyrobené.
Tohle období jsem si také vytyčil proto, protože je zapotřebí odlišit určité provozní detaily vozů (např. v popisech), dále vozy, které se v reálu společně nemohly setkat dejme tomu v jedné soupravě vlaku.
Postupem času bych zde rád zdejším čtenářům představil, jakým způsobem své modely vytvářím/ upravuji/ přestavuji a hlavně patinuji.
Mým cílem je dosáhnout vždy pokud možno takového modelu, aby co nejlépe a v mnoha detailech kopíroval svoji „dospělou“ předlohu.
Předem však upozorňuji, že to co zde bude prezentováno, bude mít pouze informační charakter, do té míry, aby se železniční modelář díky uvedeným postupům mohl dopracoval k výsledku, s nímž by mohl být spokojen. Nikomu své metody práce nevnucuji, každý si musí najít svoji cestu, která mu bude vyhovovat.
V žádném případě NEVYTVÁŘÍM ŽÁDNÉ MODELY NEBO PATINU MODELŮ NA ZAKÁZKU !!!
Tak to asi tak na úvod...

Na našich tratích bylo ve výše zmíněném období provozováno nespočet řad osobních a nákladních vozů, které pocházely z různých tuzemských či zahraničních závodů. S postupujícím se rozvojem kultury cestování, růstem průmyslu či ekonomickými aspekty provozu jednotlivých vozových řad, docházelo postupně k obměně vozového parku, kterou můžeme sledovat i dnes. Je to způsobeno tím, že jako každá věc na tomto světě, má i železniční vozidlo svoji životnost a také technický rozvoj neustále postupuje kupředu.
Železniční provoz, který lze obecně charakterizovat jako prostředí s velkým výskytem prašnosti se mimo jiné my jako modeláři snažíme znázornit na svých vozidlech, modulech nebo kolejištích tak, aby co nejvěrněji kopíroval skutečný provoz na železnici.
Ale jak vlastně patina na vozech vzniká v reálu?
Na železničních vozech se postupem času (někdy dříve někdy později – dle charteru provozu) začínají objevovat nánosy prachu, který má černo-hnědo-rezavý odstín. Tento jemný tmavě rezavý prach pochází především z brzdových špalíků otěrem o ocelová dvojkolí vozidel. Brzdové špalíky se vyrábějí jako odlitek z litiny, který je usazen a zajištěn v tzv. botce, která je vyrobena rovněž z oceli.

Během jízdy vlaku či posunového dílu je zapotřebí regulovat rychlost jízdy. To je docíleno tahem a nebo brzděním (pominu-li EDB) tak, že strojvedoucí sníží tlak v hlavním (průběžném) potrubí (to jsou ty červené kohouty na čelnících) z 5 barů o určitou hodnotu. U vozidel, jež jsou zapojena do průběžné brzdy reagují na tuto tlakovou změnu jejich rozvaděče, jež vpustí tlakový vzduch do brzdových válců. Ty pomocí pákové soustavy mechanické části brzdy, kterou je vybaveno každé obržděné vozidlo způsobí, že brzdové špalíky dosednou na otáčející se dvojkolí. Vzniklým třením se snižuje rychlost vozidel, vytváří se teplo a uvolňují se částečky prachu z litinových zdrží. Ten začne vlivem proudění vzduchu během jízdy po čase ulpívat na různých částech vozu, prvně na pojezdu vozidla a posléze i na vodorovných a sešikmených plochách (podélníky rámu, viditelné výztuhy rámu, vrchní části zábradlí, bruknách, vrchní části brzdařských budek, stříšek apod. Zkrátka do míst, kde sedne tento rezavý prach a může se na něj dostat dešťová voda.

Vozidlová dvojkolí resp. jejich obruče jsou spolu s brzdovými špalíky tepelně namáhané, z hlediska modelářského je jejich odstín za normálních provozních okolností tmavě rezavý až lehce černý, disk kola je spíše do černa. Světlá rez je obecně čerstvou stopou po nějakém mechanickém namáhání kovového povrchu, rezavý kov tmavne až po určitém čase.
Neznamená to však, že se na pojezdech kolejových vozidel nemůže světlá rez vyskytnout. Mohlo by k tomu dojít například za předpokladu, že by vůz zařazený ve vlaku jel přibrzděný nebo s utaženou ruční brzdou. Pak dochází k vyžhavení obručí a vypálení veškeré špíny a barvy. Po schládnutí začne povrch oxidovat a vytváří se světle rezavý nádech.
U vozidel v pravidelném provozu se po určité době brzdové špalíky mění, dosáhne-li jejich opotřebení stanovené hranice. Nový špalík je odlitkem ze šedé litiny a má středně šedou barvu, tak v provozu zůstane možná týden. Po opakovaném zahřátí a schládnutí začne rezivět a získává tmavě rezavý odstín.

Příklad podvozku pod provozním vozem Wap z vagonky Poprad 11.sk.
Falls 31 56 6682 402-6 opravna vozňov Košice 13.10.2017_7.jpg


Pojezdy vozidel i blízké okolí dvojkolí je rovněž vystavováno neduhům trati či manipulačních a vlečkových kolejí. Na trati a zvlášť i v té době kdy se na technický stav příliš nehledělo, nebyla tak účinná mechanizace v traťovém hospodářství nebo nebyla vůbec a mnoho věcí se stále dělalo ručně, se vlivem okolního prostředí či při ledabylém provedení opravy vytvářely lidově tzv. „blaťáky“.
To je místo v mezipražcovém prostoru, kde se usazuje voda, která nemá kam odtéci a vlivem provozu se toto místo začne pomalu propadat. Usazuje se zde bláto, prach i zbytky substrátů spadlých na trať z projíždějících vozidel.
Je-li tedy po dešti a přes toto místo projíždí vlak určitou rychlostí, dojde po najetí nápravy vozidla k mírnému propadnutí koleje do kolejového svršku a po přejetí k následnému uvolnění. To má za následek vyprsknutí špinavé vody a bláta na pojezd vozidla, což je další z řady detailů, kterým můžeme přiblížit model zase o kousek k realitě.

Na manipulačních a vlečkových kolejích dochází u nákladních vozů k jejich nakládce nebo vykládce z/na silniční vozidla. Tyto plochy nebyly vždy vybetonovány a často pouze posypány škvárou nebo štěrkem, někde ani to ne. Při výměně materiálu, ale i třeba při samotné manipulaci s vozy při jejich špatném technickém stavu dochází vždy k tomu, že sem tam něco upadne, vyteče nebo se rozsype.
To za socializmu samozřejmě nikdo neuklidí a padá to do kolejí a spolu s vodou vytváří další špínu (např. na uhelných skladech zasypané pražce uhelným prachem apod…)

Jak taková manipulační kolej mohla vypadat lze krásně vidět na snímku níže, který byl pořízen dne 8.3.1970 v Bratislavě na filiálce fotografem Ivanem Dubovským z tiskové agentury TASR.

Ztr, Bratislava filialka dne 8.3.1970, foto I.Dubovský, zdroj TASR.sk.jpgPři vykládce a nakládce různými mechanizačními zařízeními (jeřáb, hydraulická ruka, lžíce bagru atd.) také dochází občas ke kontaktu se skříní vozu, čímž dojde k podření barvy, k otěru až na kov nebo pouze k vyboulení plechového pole bočnice vozu. A protože barva není pružná, začne nátěr v tomto místě opadávat, kovové bočnice následně po čase korodovat a vlivem deště z tohoto místa začnou téci malé pramínky světlé rzi.

Záleží samozřejmě na materiálu, z něhož je vůz vyroben. V mém zvoleném období ČSD bylo v provozu stále ještě velké množství vozů, které měly kovovou kostru skříně vyplněnou dřevěnými deskami (ku příkladu vozy Ds-k, Vtu, Z, Zt, Zr, Ztr, Zsa aj…)
Dále se dřevěné desky hojně používaly ke stavbě brzdařských budek či funkční plocha stupaček.
Z hlediska oprav bylo jistě jednodušší a rychlejší vyměnit pár dřevěných desek než vyvařovat plechové bočnice, navařovat různé záplaty apod., dřevo, ale zase tolik nevydrží.
Dřevo je materiál, který při působení vlhkosti a slunečního záření pracuje a dochází k jeho mírným tvarovým deformacím. Pokud je mi známo, dřevěné výztuhy se ošetřovali pouze nátěrem, který časem vlivem výše popsaných vlastností začal praskat, barva loupat a odpadávat.

Typickým příkladem je např. tato fotografie vozu Ztr:
Ztr, Hulín.jpgPohyblivé části vozidel jako jsou tažné a narážecí ústrojí a jejich styčné plochy, soustavy tlakové brzdy, vřetena ručních brzdy, nápravová ložiska, vodítka nápravových ložisek, kolečka posuvných bočních dveří, panty či třeba stavěcí klapky výsypek se musejí čas od času mazat, ale né vždy to bylo ideální.
Každý z vozů má určitý proběh v provozu, než se opět dostane do dílen, kde se podrobí opravě většího rozsahu spojenou často i s obnovou nátěru.
Nápravové ložiska především kluzného typu bylo zapotřebí doplňovat olejem, jenž se doléval plnícím otvorem tak, aby se nezadřela. To dříve prováděl vozdozorce ve stanicích například při technické prohlídce soupravy vlaku.
Bohužel v minulosti docházelo k zadírání kluzných ložisek a tím i k vyšinutí vozidel s dalekosáhlými následky či k požáru podél trati. Taktéž normální věci bylo, že při jízdě vozidla s kluznými ložisky klopeným obloukem došlo k částečnému vytečení oleje na ložiskový domek. Na ten se samozřejmě začal hned lepit prach a špína.
Ve stanicích se rovněž při technických prohlídkách či případně opravách provádělo i mazání styčných ploch nárazníků. Nárazníky je nutno mazat proto, aby se o sebe kovovým povrchem neotíraly, tomu se používala grafitová vazelína.


Hlavním faktorem provozního opotřebení jsou však povětrnostní vlivy (slunce, déšť), ty se však projevují až po určitém časovém období. Je také potřeba počítat s tím, že v té době se nepoužívaly na kolejových vozidlech tak kvalitní barvy jako máme dnes. Používaly se syntetické barvy, jejichž barevná stálost nebyla velká a po jednom až dvou letech blednula, stárnula a pomalu odpadávala.

Pokračování příště...
ČSD III./IV. epocha (1956-1975)
Uživatelský avatar
t6791225
 
Příspěvky: 226
Registrován: stř 22 úno, 2012 7:18 pm
Bydliště: Hulín

Re: vozy ČSD by PH

Příspěvekod Sandy » sob 26 zář, 2020 5:57 pm

Už se těším, jak malý dítě na dudlíka. Rozřezal jsem si novodurovou trubku na deseticentimetrové kousky a začnu trénovat na kotle a na střechy.

Petře, jedna technická.
Deska, ve smyslu dřevěné prkno, je z polština a slovenštiny. V češtině to znamená něco placaté a velkoplošné. Dřevěné vozy (nákladní nebo kořistní Ciz/Biz) byly z "úzkých" prken (palubek), které se, myslím, nazývaly peřejky.
Sandy
 
Příspěvky: 1482
Registrován: čtv 26 říj, 2006 4:42 pm
Bydliště: Černošice

Re: vozy ČSD by PH

Příspěvekod jirie123 » sob 26 zář, 2020 6:05 pm

Já také rád éru ČSD, takže se třesu nedočkavostí :lol:
jirie123
 
Příspěvky: 468
Registrován: úte 23 lis, 2010 8:01 pm

Re: vozy ČSD by PH

Příspěvekod Vážňas » sob 26 zář, 2020 10:30 pm

t6791225 píše:...při jejich špatném technickém stavu dochází vždy k tomu, že sem tam něco upadne, vyteče nebo se rozsype...


Tuhle jsem se o tom bavil s bývalým fírou, který tyhle časy zažil, o tragické "těsnosti" vozů. Co říkal, z uhelného vlaku dokázalo během cesty vypadat až 50 tun přes všelijaké netěsnosti nebo díry v bočnici nebo podlaze. Dokonce vzpomínal i na humornou historku, jak se tohle "řešilo" - vozmistři nad kolejí na lávce měli nastříhané tabulky plechu, pod nimi jel krokem vlak a když byla někde nějaká díra, hodily jejím směrem ten plech - jak to mohlo fungovat asi netřeba říkat...

Nutno podotknout, že tyhle netěsnosti a vypadaný materiál dělal slušný "brajgl". Jak zase vzpomíná táta - zabezpečovák, vodivý uhelný prach dokázal vyšuntovat traťové oddíly. Když se to řešilo, místo toho, aby se vozy začaly utěsňovat, šlo se na to z druhé strany - oddíly se dělily na menší, aby se tento nešvar alespoň částečně eliminoval...
ČSD dvou časových období:
1968-72
1976-80
Vážňas
 
Příspěvky: 32
Registrován: ned 10 úno, 2019 9:28 am
Bydliště: Kladno

Re: vozy ČSD by PH

Příspěvekod t6791225 » ned 27 zář, 2020 6:19 am

Vážňas píše:
t6791225 píše:...při jejich špatném technickém stavu dochází vždy k tomu, že sem tam něco upadne, vyteče nebo se rozsype...


Tuhle jsem se o tom bavil s bývalým fírou, který tyhle časy zažil, o tragické "těsnosti" vozů. Co říkal, z uhelného vlaku dokázalo během cesty vypadat až 50 tun přes všelijaké netěsnosti nebo díry v bočnici nebo podlaze. Dokonce vzpomínal i na humornou historku, jak se tohle "řešilo" - vozmistři nad kolejí na lávce měli nastříhané tabulky plechu, pod nimi jel krokem vlak a když byla někde nějaká díra, hodily jejím směrem ten plech - jak to mohlo fungovat asi netřeba říkat...

Nutno podotknout, že tyhle netěsnosti a vypadaný materiál dělal slušný "brajgl". Jak zase vzpomíná táta - zabezpečovák, vodivý uhelný prach dokázal vyšuntovat traťové oddíly. Když se to řešilo, místo toho, aby se vozy začaly utěsňovat, šlo se na to z druhé strany - oddíly se dělily na menší, aby se tento nešvar alespoň částečně eliminoval...Díky za zajímavou poznámku z té doby. Tohle mám rád, když někdo něco vytáhne ze svých paměti. Na toto téma pěkně navazuje tento zajímavý dokument natočený nejspíš na přelomu 50. a 60. let https://youtu.be/MPUy7KwYfaU
ČSD III./IV. epocha (1956-1975)
Uživatelský avatar
t6791225
 
Příspěvky: 226
Registrován: stř 22 úno, 2012 7:18 pm
Bydliště: Hulín

Re: vozy ČSD by PH

Příspěvekod Kajinek11 » ned 27 zář, 2020 6:45 am

I já moc děkuji za velmi potřebné informace. Také se snažím o realitu konce 70-tých let. Možná i začátek 80 tek.. Takže se mi to hodí.
TT segmenty, DCC - DR5000 + 2x MM, IV. epocha.
Kajinek11
 
Příspěvky: 609
Registrován: stř 07 pro, 2011 11:12 pm
Bydliště: Rumburk

Re: vozy ČSD by PH

Příspěvekod t6791225 » ned 27 zář, 2020 2:13 pm

Nyní vám představím, co všechno k samotné „patinaci“ modelů používám. Je toho hodně, jejich nákup probíhal postupně, dlouhou dobu se různě zkoušelo, vymýšlelo a hledala se „ideální cesta“, která by vedla k výsledku, s nímž bych byl spokojen. Také pomalu každá vozová řada vyžaduje trochu jiný postup a proto je toho tolik. Proto samozřejmě né vše co níže vidíte použiji k patině jednoho vozu, ale je to široká škála produktů více méně na všechno co jsem zatím dělal od patiny dřevěných „zetek“ přes „sypáky“ až po parní lokomotivy . Postupuje také vývoj barev, produktů aj. věcí, a tak sem tam vyzkouším i něco nového.

P_20200916_221513.jpg

zleva, zadní řada
technický líh – používám především pro čištění štětců a stříkací pistole od barev, popř. k odstraňování obtisků z továrních modelů.

Hned vedle jsou barvy firem Dupli-color a EVO-lution pinty. Jedná se o vynikající barvy s jemným pigmentem a rychlou dobou zasychání (max. 10 min), které u mě zcela nahradily klasické Revelky, Humborlky aj…
S maximální spokojeností je používám již řadu let. V nedávné době jsem měl navíc možnost vyzkoušet barvy španělské firmy EVO-lution pinty a nutno říct, že jsou ještě lepší jak Duplicolor. Po kvalitním nástřiku vytvářejí krásný a čistý povrch v maximálním lesku ideálním pro další aplikaci obtisků.
Proto tyto barvy používám pro hlavní povrchovou úpravu svých modelů.

Hlavní výhody jsou:
- krátká časová náročnosti na dobu schnutí
- velké množství kvalitní barvy ve vynikajícím poměru cena/výkon
- v rozředitelnosti barev (lze je přeředit bez toho, aby se barva „zdrcla“)
- v široká škála odstínů RAL (lze popřípadě domíchat individuálně např. červenohnědá na nákladní vozy)

Nevýhodou je:
-zápach při stříkání (nutno dobře větrat)

Tyto barvy každopádně nestříkám na model přímo ze spreje, to by ve velikosti 1:87 dopadlo asi katastrofálně, ale stáčím si je do skleničky a následně ji přelívám do nádobky stříkací pistole, kde se doředí nitroředidlem C6000 cca v poměru 1:1, vždy je lepší raději více ředidla jak málo, hold budu stříkat více vrstev, ničemu to neuškodí…


Na barvách jsou dále postaveny laky výrobce Mr. color hobby, zleva leský, matný a polomatný (B513, B514 a B516) kdy je použít a který si popíšeme později.
Jsou to kvalitní laky, jejichž cena není zrovna nejnižší (cca 275 až 325 kč) ale s cca 99% úspěchem je používám již řadu let. Na model je stříkám přímo ze spreje. Možnost lakování modelu ze stříkací pistole nepoužívám, zavedený systém mi vyhovuje.

Pod barvami Duplicolor a EVO-lution pinty jsou položeny barvy Tamyia. Ty využívám jako základ pro patinu, tvoří také prvotní barevné vystárnutí povrchu modelu, na ně se pak aplikují již washe, olejové barvy či pigmenty. Jedná se o akrylové barvy a ředí se ředidlem XF-20A cca v poměru 2:1 ve prospěch ředidla.
Co se týká ředění těchto barev ve správném poměru, ředím je od oka tak, že si do stříkací pistole naliji prvně ředidlo pomocí injekční stříkačky bez jehly a následně pomocí párátka počítám kapky, které z něj do pistole odkapávají.
Je to triviální způsob, ale kapky jsou přibližně všechny stejné, a pokud mi odstín či konzistence výsledné barvy nevyhovuje, není problém si z obou složek přidat.
Pro patinu stejně potřebujeme spíše barvu, která tolik nekryje a maximální rozředitelnost těchto barev je samozřejmě také jejich výhodou. Někde jsem dokonce četl, že barvy Tamyia jsou v tomto ohledu jedny z nejlepších.

Používám následující barvy:

základní odstíny:
XF-1 – black
XF-9 – hull red
XF-10 – flat brown
XF-64 – red brown
XF-68 – nato brown
XF-69 – nato black

další odstíny pro různé stínování apod.:

XF-2 – flat white
XF-3 – flat yellow
XF-52 – flat earth
XF-53 – neutral grey
XF-54 – dark sea grey
XF-80 – royal light grey


Ve stojánku uprostřed jsou ve válcových tubičkách uloženy olejové barvy typu oilbrusher AMMO Mig Jimenez. Jedná se o moderní a chytrou náhradu malířských olejových barev, které známe z klasických šroubovacích tub. Nevýhodou těchto barev byla jejich dlouhá doba schnutí, po delším čase zatuhávaly , suchá barva se usazovala kolem víčka a nešli otevřít atd.
Všechny tyto negativní vlastnosti olejových barev jsou díky tomuto skvělému produktu potlačeny. Ve šroubovacím víčku je do lahvičky, která má v hrdle otírací mechanizmus od přebytečné barvy, zapuštěn malý štěteček, který je ihned připraven k použití. A protože je uzavřen a ponořen do barvy v tubě není nutno jej čistit a barva je připravena kdykoliv k dalšímu použití.
Já je využívám ke stínování různých ploch kolejových vozidel či jako příměs do dalších produktů, se kterými se snadno slučují.
Něco dalšího o jejich prezentaci a použití naleznete zde:
https://www.youtube.com/watch?v=2ds8c4sT8NA
https://www.youtube.com/watch?v=PgtqutK5NvY

Používám tyto barvy:
A-Mig 3500 (black)
A-Mig 3501 (white)
A-Mig 3502 (yellow)
A-Mig 3503 (red)
A-Mig 3505 (olive green)
A-Mig 3507 (dark green)
A-Mig 3509 (medium grey)
A-Mig 3510 (rust)
A-Mig 3512 (dark brown)
A-Mig 3515 (ochre)
A-Mig 3516 (dust)
A-Mig 3536 (steel)


Hned vedle stojánku vpravo je základová barva Surfacer 1500 výrobce Mr. color hobby a na ní položené její ředidlo (lze používat i nitroředidlo C6000)
K nástřiku základové barvy používám stříkací pistoli Fengda BD-180, kterou mám vyčleněnou pouze pro tento účel a ředím ji cca v poměru 1:1.
Opět platí to stejné jako u barev, lepší dát trochu více ředidla jak příliš málo. V opačném případě se může stát, že na modelu začne tvořit krupičku.

Postupem doprava následují v horní řadě washe a efekty (A-Mig popř. Ak-interactive) a prachové pigmenty A.Mig. Tyto produkty jsou dá se říci „základním stavebním kamenem“ a od jejich správného použití se de facto odvíjí výsledek větší části práce.
Celkový výpis horní řada:

AK-121 (wash OIF a OEF)
AK-066 (wash for dark vehicles)
A-Mig 1204 (Streamking rust effects)
A-Mig 1408 (Fresh engine oil)
A-Mig 1007 (wash for US modern vehicles)
AK-263 (wash for wood)
A-Mig 1011 (black wash)
AK-677 (neutral grey)
AK-025 (fuel stains effects)
A-Mig 1002 (Track wash)
A-Mig 1401 (Light dust effects)
A-Mig 1400 (Kursk soil effects)
A-Mig 1407 (Engine grime)
zcela vpravo Dark wash from MIG production P220 (již se asi nevyrábí)


spodní řada:

A-Mig 3005 (Medium rust pigment)
A-Mig 3006 (Light rust pigment)
A-Mig 3008 (Track rust pigment)
A-Mig 3021 (Polish metal pigment)
A-Mig 3020 (Metal slag pigment)
A-Mig 3001 (Black pigment)
A-Mig 3016 (white pigment)
A-Mig 3014 (Russian earth pigment)
A-Mig 3004 (Europe earth pigment)
A-Mig 3002 (Light dust pigment)
A-Mig 3007 (Dark earth pigment)
A-Mig 3000 (pigment fixer)

Vše se ředí ředidlem A-Mig 2019 v libovolné poměru dle aktuální potřeby a použití (je uprostřed pod olejovými barvami) produkty A-Mig a AK- interactive jsou na stejné bázi a lze k jejich ředění používat ředidla od obou výrobců, nedělá to žádný problém. V případě AK-interactive to je AK- 050.

Jednotlivé použití a konkrétní aplikace budou rozebrány později.


Pod pigmenty jsou položeny gumové štětce (ruber brush A-Mig), štětec typu weathering Tamyia a uprostřed pod ředidlem Remover sponge A-Mig 8561, což je něco jako mikroporézní houbička, kterou mají dámy na makeum.
Slouží také k rozmazání efektu na povrchu modelu a díky tomu můžeme dosáhnout plynulejších přechodů mezi jednotlivými vrstvami či vytvořit nádech zašlé barvy povrchu.

Gumové štětce dobře poslouží pro aplikaci pigmentů „na sucho“ přímo na model.

Uprostřed dole jsou štětce různých tvarů a velkostí.
Ať již pro patinu či jinou jemnou modelářskou práci budeme potřebovat velmi malé štětce velikostí 10/0, 5/0 a 3/0. Výborné a za nízkou cenu jsou např. štětce výrobce Italery.
Pro patinu ze začátku rovněž dobře poslouží sada štětců A-Mig: https://www.modelartikl.cz/produkt/1544 ... egorie=238

A nakonec zcela vlevo pod barvami Tamyia jsou akrylové barvy pro vytváření kovových povrchů A-Mig. Používám pouze pár odstínů, které se i tak dostanou ke slovu velmi málo.

A-Mig 190 (old brass) / stará mosaz
A-Mig 191 (steel) / ocel
A-Mig 194 (aluminium) / hliník

Barvy schnou poměrně rychle a vytvářejí realistický povrch. Lze je nanášet štětcem i pistolí. K nástřiku pistolí používáme ředidlo A-Mig 2000


Většinu věcí lze nakoupit zde: https://www.modelartikl.cz/ jedná se o obchod se sídlem v Kuřimi, kde nakupuji s maximální spokojeností několik let.

Svou nezastupitelnou úlohu v modelářské dílně mají i u mě samozřejmě stříkací pistole.
Před asi 12 lety jsem začínal s pistolí Fengda BD-130 s tryskou 0,3 mm, což je pistolka asi za 900kč pro začátečníky a pokud ji řádně čistíte, relativně dokáže podat solidní výsledek. Jak jsem však po čase zjistil, její pohyblivé součásti se opotřebují a již nefunguje jak má. Občas také umí prskat barvu, která se usazuje na jehle, což je samozřejmě špatně.
K ní jsem v té době používal kompresor téže firmy typu AS-186. Je to jednoválcový kompresor s jednoduchým regulátorem tlaku, který mi sloužil dobře asi tři roky, než došlo k jeho havárii a prasknutí hliníkové ojnice.
S rostoucími vyššími požadavky na patinu modelů a s tím i spojenou větší spotřebou vzduchu to nebyl kompresor schopný zvládat, často se přehříval a vypínala jej tepelná pojistka.
Proto jsem po té pořídil dvouválcový kompresor firmy Orlík typ AS-196, se kterým jsem maximálně spokojen a spolehlivě slouží dodnes. https://www.kompresory-vzduch.cz/airbru ... lik-as-196

I obměna stříkací pistole byla časem žádoucí. Nejprve ještě Fengda typ BD-180 s tryskou 0,3 mm a regulátorem tlaku přímo na pistoli, který se ale ukázal jako největší slabina této pistole. Nejlepší bylo jej vytočit na maximum s plným průtokem vzduchu, již na něj nesahat a tlak vzduchu regulovat pouze výstupním regulátorem na kompresoru. Opět se však po cca dvou letech používání začali objevovat stejné neduhy, jako u BD-130 jež jsem popsal výše a to člověk mohl čistit všechno, jak chtěl a stejně to nepomohlo.

Asi dva roky zpět jsem při výměně zkušenosti na modelářském školení s kolegou a následně i návštěvě veletrhu modelů v Brně, se nechal přesvědčit a na pozitivní doporučení s letitou dobrou zkušeností kolegy, jsem zakoupil pistoli, která je sice s pořizovací cenou trochu jinde, nicméně se ukázalo, že tohle je ta správná „nota“. S kvalitou a výsledky nástřiku jsem (samozřejmě při správném naředění barvy) maximálně spokojen.
Řeč je o pistoli německé firmy Harder a Steenbeck typu Evolution s tryskou 0,2 + 0,4 mm, časem jsem ještě přikoupil jednu typu Infinity s tryskou 0,15 mm pro tu nejjemnější práci.
Pistole jsem pořizoval zde: https://www.airbrush-shop.cz/iwata/esho ... -Steenbeck

Při patině modelů při nástřiku vrstev totiž používám mnohdy několik pistolí v těsném závěsu za sebou, v níž je jiný odstín barvy. Někdy i opakovaně po sobě při nástřiku stejného odstínu a mít pro tento účel jednu pistoli, barvu si odlít do skleničky, vyčistit ji, použít jiný odstín, znovu vyčistit a použít předchozí odstín je zdlouhavé a pak to člověka už přestává bavit…Tento článek nepíši jen pro ty, kteří již nějaké modelářské zkušenosti mají, ale také pro ty, kteří s touto pěknou, ale i časově náročnou zálibou začínají či jen pro zajímavost ostatním, kteří se případně chtějí něco přiučit.
Následující díl proto popíše samotnou povrchovou úpravu modelu od začátku až do konce, tak jak ji dělám já sám.
ČSD III./IV. epocha (1956-1975)
Uživatelský avatar
t6791225
 
Příspěvky: 226
Registrován: stř 22 úno, 2012 7:18 pm
Bydliště: Hulín

Re: vozy ČSD by PH

Příspěvekod zaplef » ned 27 zář, 2020 3:17 pm

Krásný přehled, super vlákno - palec nahoru.
Ředidlo A.Mig odorless lze nahradit ředidlem S6006 bezaromatik je toho 10x víc za menší peníz.
Kvalitní štětce jsem nedávno objevil v Tescomě.

Těším se na další příspěvky :-).
Uživatelský avatar
zaplef
 
Příspěvky: 163
Registrován: úte 26 dub, 2016 1:55 pm
Bydliště: Plzeň

Re: vozy ČSD by PH

Příspěvekod cer.t » ned 27 zář, 2020 7:35 pm

Koukám, že si se budu muset ještě hodně dovybavit a klubouk dolů před takovouto patinou, mám k tomu ještě daleko.
Ale nemyslím, že všechny vozy musí vypadat jako před dílnami. Je zapotřebí vozidlový park mít rozmanitý od nového nátěru přes lehkou patinu až po vozy, které asi už pojedou do dílen. V 60. letech a i z kraje 70. let byla revizní lhůta krátká, vozy jezdily co 3 roky do dílen a na většině se prováděla i obnova nátěru, takže podíl vozů s novým nátěrem byl nemalý. Není to jako dnes, kdy je nátěr na vozech i 12 a více let. Zašpinění bylo také jiné než dnes, jelikož ke krátkému období mezi dílnami a menšímu dbaní na ekologii, bylo převážně prašné a rozhodně né s převažujícím podílem rezavé barvy, tak jako dnes. Pro představu o výskytu nových nátěrů pár fotografií.
Přílohy
Výstřižek3.JPG
Výstřižek2.JPG
Výstřižek.JPG
cer.t
 
Příspěvky: 295
Registrován: stř 13 úno, 2008 10:17 pm

Re: vozy ČSD by PH

Příspěvekod cer.t » ned 27 zář, 2020 7:36 pm

Pokračování...
Přílohy
Výstřižek6.JPG
Výstřižek5.JPG
Výstřižek4.JPG
cer.t
 
Příspěvky: 295
Registrován: stř 13 úno, 2008 10:17 pm

Re: vozy ČSD by PH

Příspěvekod cer.t » ned 27 zář, 2020 7:45 pm

A když pojede náš vlak přes takový Beroun, tak i lokomotivy budou bílé i v létě :)
Ale i mezí tím vším se najdou vozy po dílnách nebo z novovýroby, třeba jako ta cisterna v popředí.
Přílohy
Výstřižek8.JPG
Výstřižek7.JPG
cer.t
 
Příspěvky: 295
Registrován: stř 13 úno, 2008 10:17 pm

Re: vozy ČSD by PH

Příspěvekod vojtas » ned 27 zář, 2020 11:13 pm

@cer.t
Kde má ten kremák ojnice? Na první pohled je vidět i obnažené ložisko na klice, takže to rozmazáním není. Zajímal by mě příběh téhle fotky.
TT
Uživatelský avatar
vojtas
 
Příspěvky: 1349
Registrován: ned 20 čer, 2010 10:32 am
Bydliště: Praha

Re: vozy ČSD by PH

Příspěvekod zaplef » pon 28 zář, 2020 4:51 am

vojtas: ojnici má Kremák na ochozu. Možná přeprava do dílen nebo do domovského depa na opravu? Působí na to na mě jako studená mašina. Jinak se přikláním k názoru, že to jsou zajímavé fotografie.
Uživatelský avatar
zaplef
 
Příspěvky: 163
Registrován: úte 26 dub, 2016 1:55 pm
Bydliště: Plzeň

Re: vozy ČSD by PH

Příspěvekod Ivan » pon 28 zář, 2020 5:56 am

t6791225 píše:
...
Pokračování příště...


Díky za hezké a pro mne zajímavé a poučné povídání, budu se těšit na další :)
TTmini Jizerka III/IV ep. (1.3m2, DR5000, Z21 a MM) ... hlavně že mne to baví!
Uživatelský avatar
Ivan
 
Příspěvky: 1666
Registrován: ned 06 říj, 2013 8:06 am
Bydliště: Praha

Re: vozy ČSD by PH

Příspěvekod t6791225 » pon 28 zář, 2020 7:45 am

cer.t: Perfektní dobové závěry, tohle je přesně ten typ fotek, podle kterých se dá pracovat. Bylo by prosím možné je poslat i mailem ve větším rozlišení?

Jinak pěkné sváteční dopoledne všem, dovolil bych si zde dát ještě "kulturní vložku" jako malou ilustraci z jednoho neznámého seřazovacího nádraží...
IMG_20200928_092833.jpg
ČSD III./IV. epocha (1956-1975)
Uživatelský avatar
t6791225
 
Příspěvky: 226
Registrován: stř 22 úno, 2012 7:18 pm
Bydliště: Hulín

Další

Zpět na Stavba osobních a nákladních vozů

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník