Stránka 1 z 1

Remíza motorových vozů - unifikace ČSD

PříspěvekNapsal: pát 09 lis, 2018 2:51 am
od Bw_Ig
Ad. Remíza motorových vozů – unifikace.
Raději jsem založil samostatnou stránku, snad se do diskuze zapojí i jiný odborníci na historii než jen „hank“.
Již delší dobu mám v počítači připravené tři články do SŽ, ale k publikování jsem se nedostal problém je totiž ve fotografické příloze. Jedná se o téma Budova remízy motorových vozů v Telči, a to stejné v Jemnici a Žďáře. Stavební a výkresová dokumentace není problém. Fotografie z Telči i Jemnice není problém – budovy stojí dodnes. Ale Žďár to je jiné – budova už nestojí. Tedy ani fotky nejsou (možná je má někdo doma a..., nedá).
Všechny 3 budovy mají hodně společného – jednalo se o jeden výkres, který se upravil dle místních podmínek – prodloužil, zkrátil, vlevo, vpravo, atd. Ale všechny tři budovy měly zcela jiný provozní osud. To už pak je více zajímavé. To raději nebudu uvádět.
Třeba u toho Žďáru jeden provozní problém, třeba:
Nejzásadnější rozhodnutí ale bylo, že remíza musí být zřízena pro dva motorové vozy (!). Odůvodnění bylo jednoduché. Od zimního jízdního řádu v říjnu 1929 byla zrušena večerní jízda motorového vozu Žďár – Bystřice, při níž vůz nocoval v Bystřici. Tím nově zůstával ve Žďáře, kde ale byl i vůz záložní. Tím bylo potřeba v noci remízovat ve Žďáru dva vozy. Proto MŽ souhlasilo aby ihned byla stavba remízy provedena jako dvoumístná (jak bylo již dříve navrženo). Toto rozhodnutí bylo zásadní a vyžádalo si změnu projektu a již provedené stavby.
Následně ŘSD Brno stavební oddělení muselo přepracovat zadávací projekt. Nová remíza pro dva motorové vozy byla stavba zděná délky 31,70 m, šířky 7,30 m, vnitřní délky 30,80, délky koleje 28 metrů. V bočních stěnách bylo 6 velkých rámových oken. Jinak pojetí stavby zůstalo shodné s původním jednomístným projektem. Na nový projekt se již nemuselo vypracovávat výběrové řízení a stavba byla zadána stávající stavební firmě. Ta ale z toho moc velkou radost neměla. Totiž před zimou provedla výkopové práce a částečné betonování základového zdiva. Naštěstí silná zima stavební práce přerušila.

Dále:
Tím bychom mohly ukončit popis vzniku, stavby a prvního provozu remízy pro motorové vozy ve Žďáře. Ale jak provoz šel dále a motorový provoz narůstal byly zjištěny další závady v této stavbě a to i projektové. To již od 1. 1. 1933 patřila strojové stanice Žďár pod správu výtopny Jihlava. Ta musela řešit problémy a to i v souvislosti s zvětšeným provozem motorových vozů i nových vozů řady M 120.4, M 120.3, mající i jiný systém zbrojení benzínem.
První problém, který se objevil již roku 1933 ve Žďáře byla průjezdná výška vjezdového rámu vrat do remízy. Totiž motorové vozy řady M 120.2 byly dost nízké a vraty projely. Ale když výtopna Jihlava začala do Žďáru posílat prvně vůz M 120.327 a následně i jeden z vozů řady M 120.4, nastaly výškové problémy. Tedy tento vůz prostě vraty neprojel (!). A dovnitř musel jet z důvodu zbrojení benzínem, když výdejní stojan byl umístěn uvnitř remízy, na její zdi. Tím se zbrojení vozu M 120.3, M 120.4 muselo provádět ručně, tedy benzín nalít do konve, tu ručně vynést (vnějškem, nebo vnitřkem) na střechu vozu a u věže dolít do nádrže. Tedy dost nepohodlné a nepraktické. Stejné problémy a důvody byly i v garáži strojové stanice Telč, když místo vozů M 132.0 se zde objevil vůz řady M 120.4 nebo M 130.2.
Tak výtopna Jihlava uvažovala o celkovém snížení kolejí v podlaze remízy v Telči a Žďáře. V Telči to bylo ještě proveditelné, ale ve Žďáře by to obnášelo snížení podlahy o více jak 270 mm. To bylo dost těžké, kdy kolejnice byly uložené na betonovém základě jámy. Když to nešlo dolů, tak to půjde nahoru. Tím výtopna Jihlava navrhla zvýšit výšku vratových zárubní. Tedy aby výška hrany nosné traverzy vrat byla 4500 mm nad temenem kolejnice, jak nařizovaly mezinárodní normy TV . Normovaná výška byla 4300 plus 100 mm pro hák na zajištění vrat a plus 100 mm vůle pro zvýšenou výšku průhybu pružnic nových motorových vozů. Stávající výška otvoru vrat činila u garáže v Telči 4120 mm a u garáže ve Žďáře 3950 mm.
Atd…..